Afgrøder

Siden høsten 2019 har AgroSkandia drevet ca. 13.500 ha med forskellige afgrøder såsom vinterhvede, vinterraps, hestebønner, majs og græs.

Planteavlen forestås af en dansk driftsleder med adskillige års erfaring fra Østeuropa.

Vi sørger for et sundt sædskifte som kombineret med brugen af efterafgrøder og no-till såning sikrer en bæredygtig og klimavenlig produktion, hvor jordens dyrkningspotentiale bevares eller forbedres så vidt muligt. Dette sikrer samtidig den bedst mulige tilpasning til de igangværende klimaforandringer. Herudover anvender vi den nyeste teknologi, markstyringsprogrammet Cropio.com og dataanalyse med henblik på at optimere input til og output fra produktionen.

Ca. 75 % af arealet tilsås ved anvendelse af såkaldt conservation agriculture. Målet er at anvende direkte såning på 100 % af arealerne i 2023.

Afgrøderne renses, tørres og opbevares på vores korncenter, som bl.a. indeholder et moderne laboratorium til løbende kontrol af afgrødernes kvalitet. Elektronisk overvågning af siloerne sikrer kvaliteten af afgrøderne under længerevarende opbevaring heri.

Mælk

AgroSkandia har ca. 1000 malkekøer af europæisk genetik med dertil knyttede ungdyr og forventer at udvide besætningen yderligere inden 2023.

Kvægbesætningen passes af en dansk manager med mere end 20 års erfaring med fra dansk mælkeproduktion.

Dyrevelfærden og mælkekvaliteten lever op til europæiske standarder.

Staldene er opført med henblik på at skabe optimale betingelser for køerne ved at give dem mulighed for at kunne bevæge sig frit og have adgang til frisk vand og foder.

Grøntsager

I 2018 påbegyndte AgroSkandia en mindre grøntsagsproduktion, primært med dyrkning af kartofler.

1500 ha af vores jorde er ideelle til dyrkning af grøntsager og adgang til den tilstrækkelige vanding er sikret.