Partnere


NEFCO er Nordic Environmental Finance Corporation. Institutionen har finansieret en række miljøvenlige investeringer foretaget af AgroSkandia, inklusiv en opgradering af selskabets landbrugsmaskiner, modernisering af kvægstalde og en reduktion af anvendelsen af kemikalier og gødning ved brug af GPS-kontrolleret distributionsteknologi.


Deloitte bistår løbende med udarbejdelsen af det årlige koncernregnskab samt med internationale skatteforhold.