Produkter


Afgrøder

AgroSkandia driver ca. 12.500 ha med en bæredygtig og omkostningseffektiv production af diverse afgrøder, særligt vinterhvede, vinterraps, majs og græs, ved brug arf conservation agriculture og et sundt sædskifte. Afgrøderne renses, tørres og opbevares på selskabets eget korncenter.


Mælk

AgroSkandia producerer mælk af høj kvalitet ved anvendelse af danske management principper og med et constant focus på at optimere mælkens kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. AgroSkandia har ca. 1000 malkekøer og forventer at forøge kvægbestanden væsentligt.


Grøntsager

AgroSkandia dyrker grøntsager af høj kvalitet, primært kartofler.

Læs mere